V Międzynarodowy Plener Fotografii i Pisania Ikon

V Międzynarodowy Plener Fotografii i Pisania Ikon
26 czerwca 2017

„IKONA JAKO PRODUKT LOKALNY ORAZ PRZESTRZEŃ SPOTKANIA I POJEDNANIA”, pod takim hasłem odbył się, w dniach 10-20 Maj 2013r., plener organizowany przez Stowarzyszenie „Rajska Dolina”. Artyści nocowali w „Rajskim Gościńcu”, tutaj również tworzyli swe dzieła. Plener zakończył się wernisażem w cerkwi w Łopience.

Komentarze są wyłączone.